არაფერი არ არის ნაპოვნი

უკაცრავად, არაფერი არ არის ნაპოვნი.